Công ty phát minh

Vào năm 2014, amor đã tóm tắt lý do của việc nồi bị hỏng và quan trọng là chất lượng ổn định.

Trong năm 2016, amor đã áp dụng 48 bằng sáng chế kỹ thuật.

Vào năm 2020, amor đã cải tiến bếp từ năng lượng mặt trời DC và bếp hồng ngoại năng lượng mặt trời.

Hoạt động công ty

Hàng năm có hai hoạt động tiếp cận cộng đồng, tổ chức giao dịch cho nhân viên nhằm nâng cao hiệu quả công việc và giá trị cuộc sống của họ.

Hàng năm chúng tôi tham dự Hội chợ Canton, quảng bá và phổ biến các sản phẩm mới, chúng tôi cũng tham gia các triển lãm quốc tế, tham dự triển lãm Nga và triển lãm Nam Phi.

Năm 2021, chúng tôi sẽ đổi mới 15 sản phẩm mới.


Thời gian đăng: 19-11-2020

Theo dõi bản tin của chúng tôi

Nếu có thắc mắc về sản phẩm hoặc bảng giá của chúng tôi, vui lòng để lại email của bạn cho chúng tôi và chúng tôi sẽ liên lạc trong vòng 24 giờ.

Theo chúng tôi

trên phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi
  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • youtube